Privacy

Deze website gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Privacy website

Bewaren persoonsgegevens

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Jouw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als je via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Privacy chat

Via de website kun je een chatgesprek beginnen met een van onze medewerkers. Het gebruik van de chat is vrijwillig.

Bewaren persoonsgegevens chat

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens via de chatfunctie:

  • IP-adres
  • Chat-transcript, met daarin persoonsgegevens zoals deze gedeeld worden tijdens het gesprek

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de (categorieën) van persoonsgegevens, namelijk:

  • De chatgesprekken bewaren wij 30 dagen. Na 30 dagen wordt de inhoud van het chatgesprek automatisch verwijderd.
  • De IP-adressen worden één maand versleuteld opgeslagen. Na een maand worden de versleutelde IP-adressen automatisch verwijderd.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook jouw rechten beschreven met betrekking tot jouw persoonsgegevens.