Onbedoeld zwanger onder de 18 jaar

Het kan schrikken zijn als je op jonge leeftijd onbedoeld zwanger raakt. Je moet dan een belangrijke keuze maken in je leven. Het helpt om jezelf goed te informeren. Weet dat er verschillende keuzes mogelijk zijn. Het hangt af van je leeftijd of je deze keuzes zelf kan maken, of dat je toestemming nodig hebt van je ouders.

Zelf opvoeden

Ben je onder de 18 jaar? Dan kan je ervoor kiezen om je kind te krijgen en zelf ervoor te gaan zorgen. Omdat je nog niet oud genoeg bent, krijg je niet meteen het ouderlijk gezag over het kind. Er wordt een voogd benoemd.

Meerderjarig verklaren

Een uitzondering is mogelijk als je 16 of 17 jaar bent. Je kunt dan de kinderrechter vragen jou meerderjarig te verklaren. Dit verzoek kun je al tijdens je zwangerschap indienen. Als de kinderrechter het goed vindt, krijg je daardoor toch het ouderlijk gezag over je kind.

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, wordt er een voogd voor je kind benoemd. De aanvraag kun je al voor je 16e doen. De rechter beslist pas nadat je 16 bent geworden. De rechtbank kan ook de vader van je kind het ouderlijk gezag geven. Dat gebeurt alleen als het verzoek van de vader om het gezag te krijgen, in het belang is van je kind.

Afstand voor adoptie of pleegzorg

Als je jonger bent dan 18 jaar en je wil of kan niet zelf voor het kind zorgen, zal het na de geboorte naar een pleeggezin gaan. Als je 18 jaar wordt, wordt opnieuw bekeken of het pleegzorg blijft of dat het kind wordt afgestaan voor adoptie.

Abortus

Als je jonger dan 18 jaar bent, heb je ook de keuze om de zwangerschap te stoppen. Het hangt af van je leeftijd of je deze keuze zelf kan maken of dat je hier toestemming voor nodig hebt van je ouders. Als je onder de 12 jaar bent heb je altijd toestemming nodig van je ouders.

Abortus tussen 12 en 16 jaar

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar is toestemming ook nodig. Alleen in spoed of bijzondere gevallen kan de arts beslissen dat toestemming van je ouders niet nodig is.

Abortus tussen 16 en 18 jaar

Als je tussen de 16 en 18 jaar bent heb je geen toestemming nodig van je ouders. Alleen als je niet goed zelf deze beslissing kan nemen, wordt je ouders om toestemming gevraagd.